دسامبر 3, 2019

  سرمال دفینه و معنی آن

  سرمال دفینه می تواند در همان لحظه که شما را خوشحال می کند، در حال گمراهی شما باشد. به همین…
  دسامبر 2, 2019

  پلمپ سنگی مقبره چطور باز می شود؟

  پلمپ سنگی مقبره برای اینکه بتوانید کاوش خود را به نتیجه برسانید، باید کنار زده شود و به اصل مقبره…
  نوامبر 28, 2019

  اهمیت غارها در گنج یابی

  برای شناخت اهمیت غارها در گنج یابی و رسیدن ساده تر و سریع تر به اهداف مهم، لازم دانستیم که…
  نوامبر 28, 2019

  نشانه های وجود طلای مدفون

  برای اینکه کاوشگران و خوانندگان ما یک قدم به سمت حرفه ای شدن نزدیک تر شوند، تصمیم گرفتیم که برای…
  سپتامبر 29, 2019

  نشانه ها در گنج یابی و نقش آن ها در کار ما

  نشانه ها در گنج یابی و نقش آن ها در کار ما نشانه ها در گنج یابی از جمله راه…
  بستن